top of page

Sikkerhet

Hendelser & bekymringer som gjelder sikkerhet kan være situasjoner som er tydelig farlige for de ansatte eller andre.

Varslingen blir sendt til tillitsvalgt som er pliktet til å følge opp saken i henhold til produksjonens retningslinjer.

Takk for at du sier fra!

bottom of page