top of page

Miljø

Hendelser, bekymringer og innspill som gjelder miljø kan være situasjoner som er tydelig miljø og klima-ødeleggende

Varslingen blir sendt til miljø- & klima-ansvarlig på produksjonen som er pliktet til å følge opp varslingen i henhold til produksjonens retningslinjer.

Takk for at du sier fra!

bottom of page